Home About Us News Agency Faculty and staff Research Education Announcement Contact Us
Research
Publication
Publication  
Publications in 2013
Release date: 2016/12/26  Article Source:Original site     Editor: admin    Views:

Number

Title

Authors

Journal

5-Year IF

1

Localised ABA signalling mediates root growth plasticity

Zhaojun Ding*,Ive De Smet*

Trends in Plant Science

2013,18(10):533-535

14.191

2

Salinomycin induces cell death with autophagy through activation of endoplasmic reticulum stress in human cancer cells

Li T, Su L, Zhong N, Hao X, Zhong D, Singhal S, Liu X*

Autophagy.

2013;9(7):1057-1068

11.958

3

Development of highly efficient, low-cost lignocellulolytic enzyme systems in the post-genomic era

Guodong Liu, Yuqi Qin, Zhonghai Li, Yinbo Qu∗

Biotechnology Advances

2013,31:962-975

11.847

4

Lignocellulose–Degrading Enzymes from Termites and Their Symbiotic Microbiota.

Jinfeng Ni∗, Gaku Tokuda

Biotechnology Advances 2013,31(6):838-850

11.847

5

Mechanisms Involved in the Functional Divergence of Duplicated GroEL Chaperonins inMyxococcus xanthusDK1622

Yan Wang, Wen-yan Zhang, Zheng Zhang, Jian Li, Zhi-feng Li, Zai-gao Tan, Tian-tian Zhang, Zhihong

Wu, Hong Liu, Yue-zhong Li*

Plos Genetics 2013,9(2):e1003306

7.481

6

A newly isolated Bacillus licheniformis strain thermophilically produces 2,3-butanediol, a platform and fuel bio-chemical.

Li, L., Zhang, L., Li, K., Wang, Y., Gao, C., Han, B., Ma, C.*, Xu, P.*

Biotechnology for Biofuels 2013,6:123

7.398

7

Efficient bioconversion of 2,3-butanediol into acetoin using Gluconobacter oxydans DSM 2003

Xiuqing Wang, Min Lv, Lijie Zhang, Kun Li, Chao Gao*, Cuiqing Ma, Ping Xu

Biotechnology for Biofuels 2013,6:155

7.398

8

Tween 40 pretreatment of unwashed water-insoluble solids of reed straw and corn stover pretreated with liquid hot water to obtain high concentrations of bioethanol

Jie Lu, Xuezhi Li, Ruifeng Yang, Jian Zhao*, Yinbo Qu

Biotechnology for Biofuels 2013,6:159

7.398

9

Wheat Oxophytodienoate R eductase GeneTaOPR1Confers Salinity Tolerance via Enhancement of Abscisic Acid Signaling and Reactive Oxygen Species Scavenging

Wei Dong,Mengcheng Wang,Fei Xu, Tai yong Quan,Keqin Peng ,Langtao Xiao,and Guangmin Xia *

Plant Physiology

2013,161:1217-1228

7.367

10

Pulp mill wastewater sediment reveals novel methanogenic and cellulolytic populations

Chunyu Yang, Wei Wang, Miaofen Du, Chunfang Li, Cuiqing Ma, Ping Xu*

Waster Research

2013,47:683-692

6.769

11

Improved microbial fuel cell performance by encapsulating microbial cells with a nickel-coated sponge

Xueying Liu, Xiaoyu Du, Xia Wang, Naiqiang Li, Ping Xu, Yi Ding

Biosensors and Bioelectronics 2013,41:848-851

6.675

12

Overexpression of the phosphatidylinositol synthase gene (ZmPIS) conferring drought stress tolerance by altering membrane lipid composition and increasing ABA synthesis in maize

XIUXIA LIU,SHUMEI ZHAI,YAJIE ZHAO,BAOCHENG SUN,CHENG LIU,AIFANG YANG,JUREN ZHANG∗

Plant Cell and Environment 2013,36:1037-1055

6.443

13

The heterologous expression inArabidopsis thalianaof sorghum transcription factor SbbHLH1downregulates lignin synthesis

Li Yan,Chunhui Xu,Yali Kang,

Tongwei Gu,Duoxiang Wang,Shuangyi Zhao*,Guangmin Xia

Journal of Experimental Botany

2013,64(10):3021-3032

6.229

14

Proteomic and phosphoproteomic analysis of polyethylene glycol-induced osmotic stress in root tips of common bean (Phaseolus vulgaris L.).

Zhong-Bao Yang, Dejene Eticha, Hendrik Führs, Dimitri Heintz, Daniel Ayoub, Alain Van Dorsselaer, Barbara Schlingmann, Idupulapati Madhusudana Rao, Hans-Peter Braun and Walter Johannes Horst,*

Journal of Experimental Botany

2013,64(18):5569-5586

6.229

15

The identification of and relief from Fe3+ inhibition for both cellulose and cellulase in cellulose saccharification catalyzed by cellulases fromPenicillium decumbens

Mingyu Wang, Ziming Mu, Junli Wang, Shaoli Hou, Lijuan Han, Yanmei Dong, Lin Xiao, Ruirui Xia, Xu Fang∗

Bioresource Technology 2013,133:507-512

5.744

16

Production of hydroxypyruvate from glycerate by a novel biotechnological route.

Gao, C., Wang, X., Ma, C.*, Xu, P.

Bioresource Technology. 2013,131:552-554

5.744

17

Production of (3S)-acetoin from diacetyl by using stereoselective NADPH-dependent carbonyl reductase and glucose dehydrogenase.

Gao C.*, Zhang L., Xie Y., Hu C., Zhang Y., Li L., Wang Y., Ma C., Xu P.

Bioresource Technology. 2013,137:111-115

5.744

18

A novel whole-phase succinate fermentation strategy with high volumetric productivity in engineered Escherichia coli

Li Y, Li M, Zhang X, Yang P, Liang Q*, Qi Q

Bioresource Technology 2013,149:333-40

5.744

19

Promotion of extracellular lignocellulolytic enzymes production by restraining the intracellular b-glucosidase inPenicillium decumbens

Mei Chen, Yuqi Qin, Qing Cao, Guodong Liu, Jie Li, Zhonghai Li, Jian Zhao, Yinbo Qu*

Bioresource Technology

2013,137:33-40

5.744

20

Pretreatment of empty fruit bunch from oil palm for fuel ethanol production and proposed biorefinery process

Liping Tan, Yongcheng Yu, Xuezhi Li, Jian Zhao, Yinbo Qu, Yuen May Choo, Soh Kheang Loh

Bioresource Technology

2013,135:275-282

5.744

21

Purification of fructooligosaccharides by immobilized yeast cells and identification of ethyl β-d-fructofuranoside as a novel glycoside formed during the process.

Lili Lu, Jian Wu, Deyong Song, Han Zhao, Guofeng Gu, Yuchuan Guo, Jin Lan, Min Xiao*

Bioresource Technology

2013,132:365–369

5.744

22

Extraordinary expansion of a Sorangium cellulosum genome from an alkaline milieu

Han Kui, Li Zhifeng, Peng Ran, Zhu Liping, Zhou, Tao Wang, Lu Guang, Li Shuguang, Zhang Xiaobo, Hu Wei, Wu Zhihong, Qin Nan, Li Yuezhong*

Scientific Reports

2013,3:2101

5.525

23

Highly stereoselective biosynthesis of (R)-a-hydroxy carboxylic acids through rationally re-designed mutation of D-lactate dehydrogenase

Zheng Z, Sheng B, Gao C, Zhang H, Qin T, Ma C*, Xu P

Scientific Reports

2013,2(3):3401

5.525

24

Engineering of cofactor regeneration enhances (2S,3S)-2,3-butanediol production from diacetyl

Yu Wang, Lixiang Li, Cuiqing Ma*, Chao Gao, Fei Tao, Ping Xu

Scientific Reports

2013,3:2643

5.525

25

Long-term strain improvements accumulate mutations in regulatory elements responsible for hyper-production of cellulolytic enzymes

Guodong Liu, Lei Zhang, Yuqi Qin, Gen Zou, Zhonghai Li, Xing Yan, Xiaomin Wei, Mei Chen, Ling Chen, Kai Zheng, Jun Zhang, Liang Ma, Jie Li, Rui Liu, Hai Xu, Xiaoming Bao, Xu Fang, Lushan Wang, Yaohua Zhong, Weifeng Liu, Huajun Zheng, Shengyue Wang, Chengshu Wang, Luying Xun, Guo-Ping Zhao, Tianhong Wang, Zhihua Zhou, Yinbo Qu

Scientific Reports 2013,3:1569

5.525

26

Targeting annexin A7 by a small molecule suppressed the activity of phosphatidylcholine-specific phospholipase C in vascular endothelial cells and inhibited atherosclerosis in apolipoprotein E-/- mice.

H Li,S Huang,S Wang, J Zhao, L Su, B Zhao*,Y Zhang, S Zhang,J Miao*

Cell Death & Disease

2013,4(9):e806

5.497

27

Special Volume: Green Universities and Environmental Higher Education for Sustainable Development in China and Other Emerging Countries

SHI, Han,Wang, Yutao,Wang, Renqing

Huisingh, Donald Hansson, Lars Hong Jingian

Journal of Cleaner Production, Elsevier

2013,

5.315

28

Moving towards an ecologically sound society? Starting from green universities and environmental higher education

Yutao Wang,* Han Shi, Mingxing Sun, Donald Huisingh, Lars Hansson, Renqing Wang

Journal of Cleaner Production 2013,61:1–5

5.315

29

Identification of a small molecule targeting annexin A7

Li H, Liu N, Wang S, Wang L, Zhao J, Su L, Zhang Y, Zhang S, Xu Z*, Zhao B*, Miao J*

Biochim Biophys Acta – Molecular Cell Reserach.

2013,1832(9):2092-2099

5.261

30

Phosphatidylethanolamine binding protein 1 in vacular endothelial cell autophagy and atherosclerosis.

Li Wang, HaiYing Li, JinFeng Zhang, Wei Lu, Jing Zhao, Le Su, BaoXiang Zhao*, Yun Zhang, ShangLi Zhang, JunYing Miao*

Journal of Physiology 2013,15,591(Pt 20):5005-5015

4.951

31

The hormone-dependent function of Hsp90 in the crosstalk between

Wen Liu, FengXia Zhang, MeiJuan Cai, WenLi Zhao, XiangRu Li, JinXing Wang,XiaoFan Zhao*

Biochimica et Biophysica Acta General Subjects

2013,11:5184-5192

4.805

32

Polysaccharides fromRhizopus nigricansmycelia induced apoptosis and G2/M arrest in BGC-823 cells

Guochuang Chen,Pengying Zhang, Taotao Huang,Wenqian Yu,Jun Lin,Ping Li,Kaoshan Chen∗

Carbohydrate Polymers

2013,97:800-808

4.689

33

Burdock fructooligosaccharide induces stomatal closure inPisum sativum

Yanling Guo,Moran Guo,Wenlu Zhao,Kaoshan Chen,Pengying Zhang∗

Carbohydrate Polymers

2013,97:731-735

4.689

34

An Extra Peptide within the Catalytic Module of a β-agarase Affects the Agarose Degradation Pattern

WenJun Han, JingYan Gu, HuiHui Liu, FuChuan Li, ZhiHong Wu,YueZhong Li*

Journal of Biological Chemistry

2013,88:9519-9531

4.403

35

Two Major Facilitator Superfamily Sugar Transporters from Trichoderma reesei and Their Roles in Induction of Cellulase Biosynthesis

Weixin Zhang, Yanbo Kou, Jintao Xu, Yanli Cao, Guolei Zhao, Jing Shao, Hai Wang, Zhixing Wang, Xiaoming Bao, Guanjun Chen, Weifeng Liu*

Journal of Biological Chemistry

2013,288:32861-32872

4.403

36

Prohibitin interacts with envelope proteins of white spot syndrome virus and prevents infection in red swamp crayfishProcambarus clarkii.

JiangFeng Lan, XinCang Li*, JieJie Sun, Jing Gong, XianWei Wang, XiuZhen Shi, LiJie Shi, YuDing Weng, XiaoFan Zhao JinXing Wang*

Journal of Virology 2013,87(23):12756-12765

4.428

37

SUMO conjugating enzyme E2 UBC9 mediates viral immediate-early protein SUMOylation in crayfish to facilitate reproduction of white spot syndrome virus

AnJing Chen, Lu Gao, XianWei Wang, XiaoFan Zhao, JinXing Wang*

Journal of Virology Virology2013,87(1):636-647

4.428

38

Structural and mechanistic insights into collagen degradation by a bacterial collagenolytic serine protease in the subtilisin family

LiYuan Ran, HaiNan Su, GuoYan Zhao, Xiang Gao MingYang Zhou, Peng Wang, HuiLin Zhao, BinBin Xie, XiYing Zhang, XiuLan Chen, BaiCheng Zhou, YuZhong Zhang*

Molecular Microbiology 2013,90(5):997-1010

4.347

39

New constitutive vectors:useful genetic engineering tools for biocatalysis.

Xu Y., Tao F., Ma C.*,Xu P.

Applied and Environmental Microbiology

2013,79(8):2836-2840

4.303

40

Characterization of a Novel Metagenome-Derived 6-Phospho-β-Glucosidase from Black Liquor Sediment

Chunyu Yang, Yu Niu, Chunfang Li, Deyu Zhu, Wei Wang, Xinqiang Liu, Bin Cheng, Cuiqing Ma, Ping Xu*

Applied and Environmental Microbiology

2013,79:2121-2127

4.303

41

Structure and Ecological Roles of a Novel Exopolysaccharide from the Arctic Sea Ice BacteriumPseudoalteromonassp. Strain SM20310

ShengBo Liu, XiuLan Chen, HaiLun He, XiYing Zhang, BinBin Xie, Yong Yu, Bo Chen, BaiCheng Zhou, YuZhong Zhang*

Applied and Environmental Microbiology

2013,79:224-230

4.303

42

Synonymous codon usage bias is correlative to intron number and shows disequilibrium among exons in plants

Zhen Qin,Zhengqiu Cai,Guangmin Xia and Mengcheng Wang1*

BMC Genomics

2013,14:56-67

4.278

43

Burdock fructooligosaccharide induces fungal resistance in postharvest Kyoho grapes by activating the salicylic acid-dependent pathway and inhibiting browning

Fei Sun,Pengying Zhang,Moran Guo,Wenqian Yu,Kaoshan Chen*

Food Chemistry

2013,138:539-546

4.232

44

Relationship between annexin A7 and integrin β4 in autophagy.

Haiying Li, Shuya Huang, Shengqing Wang, Li Wang, Lei Qi, Yun Zhang, Shangli Zhang, Baoxiang Zhao*, Junying Miao*

International Journal of Biochemistry & Cell Biology

2013,45(11):2605-2611

4.172

45

Gene Cloning, Expression and Characterization of a Novel Xylanase from the Marine Bacterium,Glaciecola mesophilaKMM241

Bing Guo, PingYi Li, YongSheng Yue, HuiLin Zhao, Sheng Dong, XiaoYan Song, CaiYun Sun, WeiXin Zhang, XiuLan Chen, XiYing Zhang*, BaiCheng Zhou and YuZhong Zhang

Marine Drugs

2013,11:1173-1187

4.031

46

Co-cultivation of Sorangium cellulosum strains affects cellular growth and biosynthesis of secondary metabolite epothilones

Pengfei Li, Shuguang Li, Zhifeng Li, Lin Zhao, Ting Wang, Hongwei Pan, Hong Liu, Zhihong Wu, Yuezhong Li

FEMS Microbiology Ecology

2013,1-11

4.004

47

Efficient Acetone–Butanol–Ethanol Production from Corncob with a New Pretreatment Technology—Wet Disk Milling

Jie Zhang, Mingyu Wang, Mintian Gao, Xu Fang∗, Shinichi Yano, Shulin Qin, Ruirui Xia

Bioenergy Research

2013,6:35-43

3.903

48

Heat Shock Response Improves Heterologous Protein Secretion in Saccharomyces cerevisiae

Jin Hou, Tobias Österlund, Zihe Liu, Dina Petranovic, Jens Nielsen*

Applied Microbiology and Biotechnology

2013; 97(8):3559-3568

3.882

49

Characterization of a S-layer protein from Lactobacillus crispatus K313 and the domains responsible for binding to cell wall and adherence to collagen

Sun Z, Kong J*, Hu S, Kong W, Lu W, Liu W

Applied Microbiology and Biotechnology

2013 97(5):1941-1952

3.882

50

Characteristics and activity analysis of epothilone operon promoters from Sorangium cellulosum strains inEscherichia coli

LiPing Zhu, ZhiFeng Li, Xin Sun, ShuGuang Li, YueZhong Li

Applied Microbiology and Biotechnology

2013 DOI 10.1007/s00253-013-4830-

3.882

51

Characterization of a family 5 glycoside hydrolase isolated from the outer membrane of cellulolytic Cytophaga hutchinsonii

Zhu yongtao, Zhou hong, Li huihui, Zhang weixin, Chen guanjun, Liuweifeng*

Applied Microbiology and Biotechnology

2013,97(9):3925-3937

3.882

52

The improved L-tryptophan production in recombinantEscherichia coliby expressing the polyhydroxybutyrate synthesis pathway

Pengfei Gu, Junhua Kang, Fan Yang, Qian Wang, Quanfeng Liang∗, Qingsheng Qi∗

Applied Microbiology and Biotechnology

2013,97:4121-4127

3.882

53

Polyhydroxyalkanoic acids from structurally-unrelated carbon sources inEscherichia coli

Qian Wang, Qianqian Zhuang, Quanfeng Liang, Qingsheng Qi∗

Applied Microbiology and Biotechnology

2013,97:3301-3307

3.882

54

Knocking out analysis of tryptophan permeases inEscherichia colifor improving L-tryptophan production

Pengfei Gu, Fan Yang, Fangfang Li, Quanfeng Liang, Qingsheng Qi∗

Applied Microbiology and Biotechnology

2013,97(15):6677-6683

3.882

55

Penicillium deumbens BrlA extensively regulates secondary metabolism and functionally associates with the expression of cellulase genes

Qin Y, Bao L, Gao M, Chen M, Lei Y, Liu G, Qu Y*

Applied Microbiology and Biotechnology 2013,97(24):10453-10467

3.882

56

Cellodextrin transporters play important roles in cellulase induction in the cellulolytic fungus Penicillium oxalicum

Li J, Liu G, Chen M, Li Z, Qin Y, Qu Y*

Applied Microbiology and Biotechnology 2013,97(24):10479-10488

3.882

57

A novel locus essential for spreading ofCytophaga hutchinsoniicolonies on agar

Xiaofei Ji, Xinfeng Bai, Zhe Li, Sen Wang, Zhiwei Guan, Xuemei Lu

Applied Microbiology and Biotechnology

2013,97:7317-7324

3.882

58

Upregulation of the expression of prodeath serine/threonine protein kinase for programmed cell death by steroid hormone 20-hydroxyecdysone.

ChunYan Liu, Wen Liu, WenLi Zhao, JinXing Wang, XiaoFan Zhao*

Apoptosis

2013,18(2):171-187

3.617

59

Phosphorylation and nuclear translocation of integrin β4 induced by a chemical small molecule contribute to apoptosis in vascular endothelial cells.

Di Ge, Xiangqian Kong, Weiyong Liu, Jing Zhao, Le Su, Shangli Zhang, Yun Zhang, Baoxiang Zhao*, Junying Miao*

Apoptosis

2013,18(9)1120-1131

3.617

60

Calpain, Atg5 and Bak play important roles in the crosstalk between apoptosis and autophagy induced by influx of extracellular calcium

Mei Shi, Tian Zhang, Lei Sun, Yan Luo, DeHua Liu, Shutao Xie, Xiaoyan Song, Guofan Wang, Xiulan Chen, Baicheng Zhou, Yuzhong Zhang*

Apoptosis

2013,18:435-451

3.617

61

Overexpression of glucosyltransferase UGT85A1 influencestrans-zeatin homeostasis andtrans-zeatin responses likely throughO-glucosylation

ShangHui Jin,XinMei Ma,

Mikiko,Kojima,Hitoshi

Sakakibara,YanWen Wang,BingKai Hou*

Planta

2013,237:991-999

3.593

62

Interaction of aluminium and drought stress on root growth and crop yield on acid soils

Zhong-Bao Yang, Idupulapati Madhusudana Rao, Walter Johannes Horst*

Plant and Soil

2013,372(1-2):3-25

3.581

63

Competitive interaction between the exotic plant Rhus typhina L. and the native tree Quercus acutissima Carr. in Northern China under different soil N:P ratios.

Yuan Yifu1, Guo Weihua, Ding Wenjuan, Du Ning, Luo Yujie, Liu Jian, Xu Fei, Wang Renqing*

Plant and soil

2013,372:389-400

3.581

64

Safrole-2',3'-oxide induces atherosclerotic plaque vulnerability in apolipoprotein E-knockout mice.

Le Su, HaiYan Zhang, Jing Zhao, ShangLi Zhang, Yun Zhang, BaoXiang Zhao*, JunYing Miao*

Toxicology Letters

2013,217(2):129–136

3.571

65

Characterization of an immune deficiency homolog (IMD) in shrimp (Fenneropenaeus chinensis) and crayfish (Procambarus clarkii)

Lan JF, Zhou J, Zhang XW, Wang ZH, Zhao XF, Ren Q, Wang JX*

Development and Comparative Immunology

2013,41(4):608-617

3.543

66

Diversity and multiple functions of lectins in shrimp immunity

Xian-Wei Wang, Jin-Xing Wang*

Development and Comparative Immunology

2013.39(1–2):27-38

3.543

67

Comparative genomic and phylogenetic analyses of the intelectin gene family: Implications for their origin and evolution

Jie Yan*, Lingxiao Xu, Yan Zhang, Changqing Zhang, Chao Zhang, Fei Zhao, Lijun Feng *

Development and Comparative Immunology

2013,41:189-199

3.543

68

Ectopic Expression of Arabidopsis GlycosyltransferaseUGT85A5Enhances Salt Stress Tolerance in Tobacco

YanGuo Sun*,Bo Wang,ShangHui Jin,XiaoXia Qu,YanJie Li,BingKai Hou*

Plos One

2013,e59924

3.535

69

UGT74D1 Is a Novel Auxin Glycosyltransferase fromArabidopsis thaliana

ShangHui Jin, XinMei Ma, Ping Han, Bo Wang, YanGuo Sun, GuiZhi Zhang, YanJie Li,BingKai Hou*

Plos One

2013,e61705

3.535

70

Ectopic Expression of a Wheat WRKY Transcription Factor Gene TaWRKY71-1 Results in Hyponastic Leaves inArabidopsis thaliana

Zhen Qin,Hongjun Lv,Xinlei Zhu,Chen Meng,Taiyong Quan,Mengcheng Wang*,Guangmin Xia*

Plos One

2013,e63033

3.535

71

Eyes Absent Tyrosine Phosphatase Activity Is Not

Required forDrosophilaDevelopment or Survival

Meng Jin, Barbara Jusiak, Zengliang Bai*, Graeme Mardon*

Plos One

2013,e58818

3.535

72

FCHSD1 and FCHSD2 are expressed in hair cell stereocilia and cuticular plate and regulate actin polymerization in vitro

Cao H, Yin X, Cao Y, Jin Y, Wang S, Kong Y, Chen Y, Gao J, Heller S, Xu Z*

Plos One

2013; 8(2):e56516

3.535

73

Hal2p Functions in Bdf1p-Involved Salt Stress Response inSaccharomyces cerevisiae

Lei Chen, Liangyu Liu, Mingpeng Wang, Jiafang Fu, Zhaojie Zhang, Jin Hou, Xiaoming Bao*

Plos One

2013,8(4):e62110

3.535

74

A Mitogen-Activated Protein Kinase Tmk3 Participates in High Osmolarity Resistance, Cell Wall Integrity Maintenance and Cellulase Production Regulation inTrichoderma reesei

Mingyu Wang, Qiushuang Zhao, Jinghua Yang, Baojie Jiang, Fangzhong Wang, Kuimei Liu, Xu Fang*

Plos One

2013,8(8):e72189

3.535

75

Type IV pilus proteins form an integrated structure extending from the cytoplasm to the outer membrane

Li C, Wallace RA, Black WP, Li YZ*, Yang Z

Plos One

2013,8(7):e70144

3.535

76

Characterization of four type IV pilin homologues in Stigmatella aurantiaca DSM17044 by heterologous expression in Myxococcus xanthus

Zaigao Tan ,Haoming Li ,Hongwei Pan,Xiuwen Zhou,Xin Liu,Ningning Luo,Wei Hu*,Yuezhong Li

Plos One

2013,8(9):e75105

3.535

77

Genomic and Secretomic Analyses Reveal Unique

Features of the Lignocellulolytic Enzyme System ofPenicillium decumbens

Guodong Liu, Lei Zhang, Xiaomin Wei, Gen Zou, Yuqi Qin, Liang Ma, Jie Li, Huajun Zheng, Shengyue Wang, Chengshu Wang, Luying Xun, Guo-Ping Zhao, Zhihua Zhou*, Yinbo Qu*

Plos One

2013,8(2):e55185

3.535

78

Characteristics of polygalacturonate lyase C from Bacillus subtilis 7-3-3 and its synergistic action with PelA in enzymatic degumming

Mouyong Zou, Xuezhi Li, Jian Zhao*, Yinbo Qu

Plos One

2013,8(11):e79357

3.535

79

Diversity of Both the Cultivable Protease-Producing Bacteria and Bacterial Extracellular Proteases in the Coastal Sediments of King George Island, Antarctica.

MingYang Zhou,GuangLong Wang, Dan Li, DianLi Zhao,QiLong Qin, XiuLan Chen,Bo Chen,BaiCheng Zhou,XiYing Zhang* and YuZhong Zhang

Plos One

2013,8(11):e79668

3.535

80

Loss of CDH1 Up-regulates Epidermal Growth Factor Receptor via Phosphorylation of YBX1 in Non-small Cell Lung Cancer cells.

Xianfang Liu, Ling Su*, Xiangguo Liu*

Febs Letters

2013,587(24):3995-4000

3.478

81

Glucosyltransferase UGT76C1 fi nely mo dulates cytokini n responses via cytokinin N-gluc osylation inArabidopsis thaliana

Jun Wang,XinMei Ma,Mikiko Kojima

,Hitoshi Sakakibara,BingKai Hou*

Plant Physiology and Biochemistry

2013,65:9-16

3.434

82

Identification and comparative analysis of low phosphate tolerance-associated microRNAs in two maize genotypes

Laming Pei, Zhe Jin, Kunpeng Li, Haiying Yin, Jiemin Wang, Aifang Yang*

Plant Physiology and Biochemistry

2013,70:221-234

3.434

83

Cholinergic neuron-like cells derived from bone marrow stromal cells induced by tricyclodecane-9-yl-xanthogenate promote functional recovery and neural protection after spinal cord injury.

Sun Chunhui, Shao Jing, Su Le, Zhao Jing, Bi Jianzhong, Yang Shaonan, Zhang Shangli, Gao Jiangang, Miao Junying

Cell Transplant

2013;22(6):961-975

3.366

84

Characterization of a 2-Cys peroxiredoxin IV in Marsup enaeus japonic us (kuruma shrimp) and its role in the anti-viral immunity

XiaoWei Chena, LiHua Kang, Ding Ding, Qian Liu, JinXing Wang*, CuiJie Kang*

Fish & Shellfish Immunology 2013,35(6):1848-1857

3.277

85

A single whey acidic protein domain containing protein (SWD) inhibits bacteria invasion and dissemination in shrimp Marsupenaeus japonicus.

Hai-Shan Jiang, Chen Sun, Tong Wang, Xiao-Fan Zhao, Jin-Xing Wang*

Fish & Shellfish Immunology 2013,35(2):310–318

3.277

86

BAX inhibitor-1 silencing suppresses white spot syndrome virus replication in red swamp crayfish, Procambarus clarkii

ZhiQiang Du, JiangFeng Lan, YuDing Weng, XiaoFan Zhao, JinXing Wang*

Fish & Shellfish Immunology 2013,35(1):46-53

3.277

87

Overexpression of a C-type lectin enhances bacterial resistance in red swamp crayfishProcambarus clarkii

XiaoWen Zhang, YingYing Liu, Yi Mu, Qian Ren, XiaoFan Zhao, JinXing Wang*

Fish & Shellfish Immunology 2013,34(5):1112-1118

3.277

88

Pattern recognition receptors acting in innate immune system of shrimp against pathogen infection

XianWei Wang, JinXing Wang*

Fish & Shellfish Immunology 2013,34(4):981-989

3.277

89

Identification and primary immune haracteristics of an amphioxusakirinhomolog

Jie Yan , Xuan Dong , Yu Kong, Yan Zhang, Renwei Jing, Lijun Feng*

Fish & Shellfish Immunology

2013,35(2):564-571

3.277

90

Characterization and comparative analyses of two amphioxus intelectins involved in the innate immune response

Jie Yan, Changqing Zhang, Yan Zhang, Kailin Li, Lingxiao Xu, Lanboling Guo, Yu Kong, Lijun Feng*

Fish & Shellfish Immunology 2013,34:1139-1146

3.277

91

The chalcone 2'-hydroxy-4',5'-dimetho xychalcone activates death receptor 5 pathway and leads to apoptosis in human nonsmall cell lung cancer cells.

Yang L1, Su L, Cao C, Xu L, Zhong D, Xu L, Liu X*

IUBMB Life

2013; 65:533-543

3.257

92

Functional diversity of the p24 homologue Erp reveals physiological differences between two filamentous fungi

Fangzhong Wang, Ya Liang, Mingyu Wang, Hui Yang, Kuimei Liu, Qiushuang Zhao, Xu Fang*

Fungal Genetics and Biology 2013,61:15-22

3.231

93

G protein-cAMP signaling pathway mediated by PGA3 plays different roles in regulating the expressions of amylases and cellulases in Penicillium decumbens.

YB Hu; GD Liu; ZH Li; YQ Qin; YB Qu, X Song*

Fungal Genetics and Biology 2013,58-59:62-70

3.231

94

Novel ferrocenyl derivatives inhibit growth and induce senescence in lung cancer A549 cells through ROS/p38 MAP-kinase pathway.

Ying Li, Han-lin Ma, Lei Han, Wei-yong Liu, Bao-xiang Zhao*, Shang-li Zhang, Jun-ying Miao*

Acta Pharmacol Sin 2013,34:960–968

3.085

95

Improved production of alkaline polygalacturonate lyase by homologous overexpressionpelAinBacillus subtilis

Mouyong Zou, Xuezhi Li, Wenjing Shi, Fenfen Guo, Jian Zhao∗, Yinbo Qu

Process Biochemistry

2013,48: 1143-1150

3.067

96

Transpositon of IS elements induced by electroporation of suicide plasmid in Acidithiobacillus caldus.

Linxu Chen, Jianqun Lin*, Xiangmei Liu, Xin Pang, Huibin Lin and Jianqiang Lin

Enzyme and Microbial Technology2013.53:165-169

3.064

97

An endo-1,4- -glucanase PdCel5C from cellulolytic fungusPenicillium decumbenswith distinctive domain composition and hydrolysis product profile

Guodong Liu, Yuqi Qin, Yibo Hu, Meirong Gao, Shengjuan Peng, Yinbo Qu∗

Enzyme and Microbial Technology 2013,52:190-195

3.064

98

Knockouts of RecA-Like Proteins RadC1 and RadC2 Have Distinct Responses to DNA Damage Agents in Sulfolobus islandicus

Liang P, Han W, Huang Q, Li Y, Ni J, She Q, Shen Y*

Journal of Genetics and Genomics

2013,40(10):533-542

3.013

99

Morphological and biomass characteristic acclimation of trident maple(Acer buergerianum Miq.)in response to light and water stress.

Xiao Guo, Weihua Guo, Yujie Luo, Xiangfeng Tan, Ning Du, Renqing Wang*

Acta Physiologiae Plantarum 2013,35(4):1149-1159

1.692

100

Morphological response of Vitex negundo var. heterophylla and Ziziphus jujuba var. spinosa to the combined impact of drought and shade

Du Ning1, Wang Renqing, Liu Jian, Zhang Xiuru, Tan Xiangfeng, Wang Wei, Chen Hua, Guo Weihua*.

Agroforestry Systems

2013,87:403-416

1.299

101

Sensitivity of leaf physiognomy to climate: applications to habitat-scaled and species-based climate proxy

Xu, Fei; Wang, Renqing; Guo, Weihua *

Journal of Biological Research-Thessaloniki

2013,20:312-325

0.675

102

Scaling relationships of leaf traits do not change among months in a temperate shrub species

Ning DU, RenQing WANG, XiuRu ZHANG, Feng XU, XiangFeng TAN, WeiHua GUO*

Polish Journal of Ecology

2013, 61:23-34

0.578
Previous: Publications in 2012
Next: Publications in 2014

Shandong University,Jinan,Shandong,China
Copyrights © 2016, School of Life Sciences,Shandong University.All rights reserved.