The role of autophagy during gametogenesis-山东大学生命科学学院
学术报告
The role of autophagy during gametogenesis
作者:   时间:2016-11-14   点击数:

主讲人:李卫 研究员

时 间:2016年11月18日下午 3:30

地 点:北楼329会议室

概 述

详 情

李卫,中国科学院动物研究所干细胞与生殖生物学国家重点实验室研究员,蛋白质修饰与配子发生研究组组长,国家重点研发计划首席科学家。博士毕业于兰州大学。在清华大学和美国国立健康研究院NIDDK从事过博士后研究。2009年中国科学院“百人计划”引进回国。主要从事蛋白质泛素化和类泛素化修饰的分子机制及其在配子发生中的作用机制方面的研究,迄今已在Nature、EMBO J、PNAS、Autophagy、Cell Res、Nucleic Acids Res、PLoS Genet等杂志发表论文50余篇。

Selected Publications:

Xu Z, Song Z, Li G, Tu H, Liu W, Liu Y, Wang P, Wang Y, Cui X, Liu C, Shang Y, de Rooij DG, Gao F,Li W*.Nucleic Acids Res.2016. pii: gkw652.

Shang YL, Wang HN, Jia PF, Zhao HC, Liu C, Liu WX, Song ZH, Xu ZL,Yang L, Wang YF,Li W*.Autophagy.2016,16:1-18.

Wen FP, Guo YS, Hu Y, Wang YT, Wang Q, Yu HY, Tang CM, Yang J, Zhou T, Sha JH, Guo XJ*,Li W*.Autophagy. 2016, 12(4):671-88.

Liu C, Wang HN, Shang YL, Liu WX, Song ZH, Zhao HC, Wang LN, Jia PF, Gao FY, Xu ZL, Yang L, Gao F,Li W*.Autophagy.2016;12(5):814-32.

Wang HN, Wan HF, Li XX, Liu WX, Chen Q, Wang YQ, Yang L, Duan EK, Tang HM, Zhang XJ, Zhao XY, Gao F*,Li W*.Cell Res. 2014;24(7):852-69.

Liu WX, Shang YL, Zeng Y, Liu C, Li YC, Zhai LH, Wang P, Lou JZ, Xu P, Ye Y*,Li W*.EMBO J.2014;33(1):46-61.

Li W*,Tu D*, Li LY, Wollert T, Ghirlando R, Brunger AT, Ye Y.Proc Natl Acad Sci U S A.2009; 106(10):3722-7.

Li W, Tu D, Brunger A, Ye Y.Nature2007; 446(7133):333-7

扫码关注微信公众号
新浪微博 学校邮箱 校园卡自助服务平台 OA办公系统 信息化公共服务平台 财务报账系统 优酷